Selasa, 20 Desember 2011

arab sesudah islam


Secara politis, agama islam telah dapat mempersatukan seluruh suku bangsaArab yang dahulunya terpecah belah dan berhasil membuat bangsa Arab menjadisuatu bangsa yang kuat dan berderajat tinggi, hingga menjadi suatu bangsa yanggilang gemilang.Agama Islam pertama kali dibawah oleh Nabi Muhammad SAW. Beliaudilahirkan pada tanggal 20 April 571 M sebagai keturunan dari suku Quraisy. Padatahun 611 M ia mulai mengajarkan agama islam kepada bangsa arab di mekkah.Ternyata penyebaran agama Islam pertama kali ditentang oleh orang-orang Mekkah,terutama oleh orang Quraisy dibawah pimpinan Abu Sofyan. Maka, pada tanggal 12Robiul Awal tahun 622 M Nabi Muhammad SAW Hijrah dari Mekkah ke Madinah. Nabi Muhammad wafat pada tanggal 8 April 632 M di Madinah. Kemudiankepemimpinan beliau digantikan oleh para Khafilah. Empat orang Khalifah yang pertama disebut Khafilah ur Rasyidin yaitu Abu Bakar Siddik, Umar bin Khattab,Usman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib.Pada masa pemerintahana Khafilah Usman untuk pertama kalinya terjadi perpecahan diantara umat islam yakni antara keluarga Khafilah Usman (Ummayah)dengan keluarga khafilah Ali (Hashim) yang mengakibatkan timbunya Khalifah-khalifah seperti Ummayah, Abbasiyah, Fatimah.

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free tempelate | Blogger by Mbek maen-maen - Premium Blogger Themes | Best Web Host